obr4share

Odkazy

Advokátní kancelář Karel Fiala

Oficiální server českého soudnictví – Justice www.justice.cz
Obchodní rejstřík or.justice.cz
Insolvenční rejstřík isir.justice.cz
Soudy - adresář portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx
Státní zastupitelství - adresář portal.justice.cz/Justice2/Uvod/StatniZast.aspx
Ministerstvo spravedlnosti portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
Judikatura www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod
Evidence znalců a tlumočníků datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Informace o jednáních infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp
Katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz/
Portál veřejné správy portal.gov.cz/portal/obcan/
Administrativní registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz
Informační systém o dražbách www.centralniadresa.cz/cadr/
Portál evropské e-justice e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=cs
Věstník veřejných zakázek www.isvzus.cz
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Nový občanský zákoník obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html
e-pravo www.epravo.cz
blog jiné právo jinepravo.blogspot.cz
Otvorené právo www.otvorenepravo.sk/temy
Stránky Parlamentu ČR www.psp.cz/sqw/hp.sqw
Vláda ČR www.vlada.cz
Úřad vlády www.vlada.cz/cz/urad-vlady
Česká advokátní komora www.cak.cz