obr4share

 

 

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • stavební řízení
 • vodoprávní řízení
 • zastoupení orgánů státní správy
 • daňové a celní řízení

RODINNÉ PRÁVO

 • vypořádání společného jmění manželů
 • rozvody

SPORNÁ AGENDA

 • zastoupení v soudním řízení
 • zastoupení ve správním řízení

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

 • volba rozhodce
 • zastoupení v rozhodčím řízení

MEZINÁRODNÍ PRÁVO

 • právo EU
 • rakouské, ruské, maďarské, srbské, bulharské, turecké, ukrajinské a chorvatské právo (jako člen mezinárodní advokátní kanceláře SpechtBoehm)

TRESTNÍ PRÁVO

 • poradenství a obhajoba ve věcech souvisejících s podnikáním

O nás

Advokátní kancelář Karel Fiala

Našim klientům poskytujeme univerzální právní služby v téměř všech oblastech platného práva.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • korporátní agenda
 • smluvní agenda
 • správa a vymáhání pohledávek
 • fúze a akvizice, due diligence
 • likvidace společností
 • insolvenční řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

 • pracovní smlouvy
 • pracovní poměr
 • kolektivní vyjednávání
 • odpovědnost za škodu

OBČANSKÉ PRÁVO

 • nemovitosti, byty
 • náhrada škody
 • dědictví
 • spotřebitelské smlouvy
 • pojistné plnění

AUTORSKÉ PRÁVO

 • ochranné známky
 • licence
 • autorské smlouvy

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 • systémová integrace
 • licenční smlouvy